Translatológia a jej súvislosti 3

Informácie o publikácii

Translatológia a jej súvislosti 3

Translatológia a jej súvislosti 3

Autor/Kolektív:Zuzana Bohušová (ed.)
Vydavateľstvo:Fakulta humanitných vied UMB
Rok vydania:2009
ISBN:978-80-8083-752-5
Počet strán:164

zborník