Úskalia prekladu historicko-vojenských odborných textov z obdobia habsburskej monarchie

Informácie o publikácii