Vybrané termíny z mechaniky telies v slovenčine a nemčine

Informácie o publikácii