Neutralizácia ako kognitívna stratégia v transkultúrnej komunikácii. Lingvistické analógie.

Informácie o publikácii

Neutralizácia ako kognitívna stratégia v transkultúrnej komunikácii. Lingvistické analógie.

Neutralizácia ako kognitívna stratégia v transkultúrnej komunikácii. Lingvistické analógie.

Autor/Kolektív:Zuzana Bohušová
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Dali-BB, 146 s.
Rok vydania:2009
ISBN:978-80-89090-55-6

anotacia