Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Búranie múrov : podoby a premeny Východného Nemecka v nemeckej próze po roku 1989.