Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Literárna vnútorná emigrácia. Sociálno-historické a literárne aspekty vnútornej emigrácie vo vybraných dielach Reinholda Schneidera a Ernsta Jüngera.