Vplyv bratov Grimmovcov na zberateľov ľudových rozprávok v nemecky hovoriacich krajinách v 1. polovici 19. storočia.

Informácie o publikácii

Vplyv bratov Grimmovcov na zberateľov ľudových rozprávok  v nemecky hovoriacich krajinách v 1. polovici 19. storočia.

Vplyv bratov Grimmovcov na zberateľov ľudových rozprávok v nemecky hovoriacich krajinách v 1. polovici 19. storočia.

Autor/Kolektív:Edita Jurčáková
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 79 s.
Rok vydania:2007
ISBN:978-80-8083-460-9
Počet strán:79

anotacia