Ausgewählte Aspekte der Fachtexte.

Informácie o publikácii

Ausgewählte Aspekte der Fachtexte.

Ausgewählte Aspekte der Fachtexte.

Autor/Kolektív:Mária Vajičková - Alena Ďuricová - Zuzana Tuhárska
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 110 s.
Rok vydania:2009
ISBN:978-80-8083-834-8

Anotácia: