Syntaktická osobitosť nemčiny - vetná rámcová konštrukcia a jej uvoľňovanie.

Informácie o publikácii

Syntaktická osobitosť nemčiny - vetná rámcová konštrukcia a jej uvoľňovanie.

Syntaktická osobitosť nemčiny - vetná rámcová konštrukcia a jej uvoľňovanie.

Autor/Kolektív:Mária Daňová
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied.
Rok vydania:2009
ISBN:978-80-8083-855-3
Počet strán:90

anotacia