Celostná pedagogika vo výučbe cudzích jazykov.

Informácie o publikácii

Celostná pedagogika vo výučbe cudzích jazykov.

Celostná pedagogika vo výučbe cudzích jazykov.

Autor/Kolektív:Ivica Lenčová - Mária Daňová
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 123 s.
Rok vydania:2010
ISBN:978-80-557-0054-0
Počet strán:123

Anotácia