Vybrané aspekty využitia obrazu vo výučbe cudzích jazykov.

Informácie o publikácii

Vybrané aspekty využitia obrazu vo výučbe cudzích jazykov.

Vybrané aspekty využitia obrazu vo výučbe cudzích jazykov.

Autor/Kolektív:Ivica Lenčová
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied.
Rok vydania:2006
ISBN:80-8083-308-7
Počet strán:95

anotacia