Egolingvistická projekcia reality

Informácie o publikácii

Egolingvistická projekcia reality

Egolingvistická projekcia reality

Autor/Kolektív:Eva Čulenová - Ladislav György - Jana Miškovská - Eva Schwarzová
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied.
Rok vydania:2013
ISBN:978-80-557-0499-9

anotacia