Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

16. zjazd Slovenskej historickej spoločnosti

Program 16. zjazdu Slovenskej historickej spoločnosti

pri Slovenskej akadémii vied

 

SHS - logo

Dátum konania: 6. – 8. septembra 2022

Miesto konania: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici      

 

*****

 

UTOROK 6. septembra 2022

13.00 – 13.30 hod. (moderuje Rastislav Kožiak)
Otvorenie zjazdu, príhovory spoluorganizátorov a hostí


13.30 – 15.00 hod. (moderuje Rastislav Kožiak)
Slávnostné odovzdávanie Cien SHS a Plakiet SHS

Prestávka

15.30 – 17.45 hod.

Medzinárodný workshop (moderuje Peter Švorc)

Historici, historiografia a dejiny vo verejnom priestore v krajinách V4 po roku 1989

Dušan Kováč (Historický ústav SAV, v. v. i. v Bratislave)

Denisa Nečasová (Historický ústav Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne)

Maciej Górny (Historický ústav Poľskej akadémie vied vo Varšave)

Attila Simon (Katedra histórie Pedagogickej fakulty Univerzita Jána Selyeho v Komárne)

Diskusia

 

Sprievodné podujatia:

 1. výstava materiálov a publikácií historických pracovísk a vydavateľstiev v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice (možný predaj kníh vo vlastnej réžii vystavujúcej inštitúcie)
 2. prezentácia Vojenského historického ústavu v Bratislave v priestoroch Múzea SNP
 3. „Ako sa na Slovensku popularizujú dejiny“ – beseda s pozvanými hosťami o stave a formách popularizácie dejín na Slovensku (aj pre verejnosť)

Moderujú: Róbert Kotian a Peter Turčík

Hostia: Tünde Lengyelová – historička, Juraj Červenák – spisovateľ, Jaroslav Valent – šéfredaktor časopisu Historická revue, Oliver Zajac – zástupca internetového portálu History Lab 

Čas a miesto: 17.30 hod., Záhrada – centrum nezávislej kultúry

 

*****


STREDA 7. septembra 2022

Vedecká konferencia (jednotlivé bloky moderujú ich garanti)

Historici, historiografia a dejiny vo verejnom priestore na Slovensku po roku 1989

9.00 – 10.30 hod.

1. blok: Slovenská historiografia pred rokom 1989 (garant bloku: Adam Hudek)

Úvod:

Adam Hudek (Historický ústav SAV, v.v.i. v Bratislave, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky ČR v Prahe): Národ predurčený na socialistickú revolúciu. Marxistická interpretácia slovenských dejín 

Referáty:

Jan Mervart (Filosofický ústav Akademie věd České republiky v Prahe): Marxismus bez Marxe: normalizační historiografie v Československu

Agáta Šústová Drelová (Historický ústav SAV, v.v.i. v Bratislave): Náboženská sloboda alebo demokracia? Katolícky disent v historiografii normalizácie 

Koreferát:

Štefan Šutaj (Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach): Výskum dejín maďarskej menšiny v normalizačnom období

Diskusia

Prestávka

10.45 – 12.30 hod.

2. blok: Pamäťové inštitúcie na Slovensku po roku 1989 – transformácia a modernizácia? (garantka bloku: Martina Orosová)

Úvod:

Martina Orosová (Pamiatkový úrad SR v Bratislave): Pamäťové inštitúcie na Slovensku po roku 1989 – transformácia a modernizácia?

Referáty:

Ondrej Podolec (Ústav pamäti národa v Bratislave, Katedra Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave): Pamäťové zákony a pamäťové inštitúcie po roku 1989 (legislatíva a jej aplikácia)

Marcela Domenová (Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, Štátna vedecká knižnica v Prešove): Od bibliografie k vede (vedeckovýskumná činnosť vedeckých knižníc na Slovensku)

Štefan Hrivňák (Archív mesta Bratislavy): Slovenské archívnictvo... nádej a vízie ponovembrovej éry versus realita po tridsiatich rokoch

Peter Bárta (Historické múzeum Slovenského národného múzea v Bratislave): 30 rokov slovenských múzeí

Diskusia

Obedná prestávka

13.45 – 15.30 hod.

3. blok: Obraz totalitných režimov vo vyučovaní dejepisu a vo verejnom priestore (garantka: Marína Zavacká)

Úvod:

Marína Zavacká (Historický ústav SAV, v.v.i. v Bratislave)

Panelová diskusia:

Milan Ducháček (Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci)

Michala Lônčiková (Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky v Prahe)

Jana Kerekrétyová (Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa v Bratislave)

Diskusia                                                                            

Prestávka

15.45 – 17.30 hod.

4. blok: Historici a  historiografia na Slovensku v globalizujúcom sa svete (garanti: Gabriela Dudeková Kováčová a Miroslav Michela)

Úvod:

Gabriela Dudeková Kováčová (Historický ústav SAV, v.v.i. v Bratislave)

Panelová diskusia:

Dušan Zupka (Katedra všeobecných dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave)

Tünde Lengyelová (Historický ústav SAV, v.v.i. v Bratislave)

Ján Golian (Katedra histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku)

Elena Mannová (Historický ústav SAV, v.v.i. v Bratislave)

Diskusia

 

Sprievodné podujatia:

 1. výstava materiálov a publikácií historických pracovísk a vydavateľstiev v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice (možný predaj kníh vo vlastnej réžii vystavujúcej inštitúcie)
 2. prezentácia Vojenského historického ústavu v Bratislave v priestoroch Múzea SNP
 3. večerný raut s programom v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice
 4. „Oplatí sa na Slovensku vydávať knihy o histórii?“ - beseda s pozvanými vydavateľmi historickej literatúry o súčasnom knižnom trhu na Slovensku (aj pre verejnosť)

Moderujú: Róbert Kotian a Peter Turčík

Hostia: Jozef Hyrja – Vydavateľstvo Hadart Publishing, Daniela Dvořáková – Vydavateľstvo Rak, Peter Švorc – Vydavateľstvo UNIVERSUM, Rastislav Molda – Vydavateľstvo Society for Human Studies

Čas a miesto: 17.30 hod., Záhrada – centrum nezávislej kultúry

    

 *****

 

ŠTVRTOK 8. septembra 2022

Valné zhromaždenie SHS

8.30 – 10.30 hod. (moderuje: Rastislav Kožiak/Gabriela Dudeková Kováčová)

Správa o činnosti SHS
Správa o činnosti Slovenského národného komitétu historikov (SNKH)
Správa o hospodárení SHS

Správa revíznej komisie a udelenie absolutória hospodárke

Diskusia o činnosti SHS a jej sekcií

Udelenie absolutória odstupujúcemu Výboru SHS a SNKH

Prestávka

10.45 – 13.00 hod. (moderuje: Adam Hudek)

Voľby Výboru SHS a SHKH

Diskusia o činnosti, perspektívach a projektoch SHS

Vyhlásenie výsledkov volieb

Záver zjazdu

Sprievodné podujatia:

 1. výstava materiálov a publikácií historických pracovísk a vydavateľstiev v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice (možný predaj kníh vo vlastnej réžii vystavujúcej inštitúcie)
 2. prezentácia Vojenského historického ústavu v Bratislave v priestoroch Múzea SNP
 3. prehliadka novej expozície Stredoslovenského múzea s odborným výkladom (13.30-14.30 hod.)
 4. „Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť – reflexia aktuálnej kurikulárnej reformy“ - diskusia o vyučovaní dejepisu s členmi Ústrednej predmetovej komisie pri Štátnom pedagogickom ústave pre vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť (aj pre verejnosť)

Moderuje: Alžbeta Snieżko (Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)

Hostia: Viliam Kratochvíl – história, Peter Likavský – geografia, Juraj Šuch – občianska výchova, Tibor Reimer – náboženská výchova

Čas a miesto: 17.30 hod., Záhrada – centrum nezávislej kultúry

 

Partneri:

Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, B. Bystrica

Štátna vedecká knižnica, B. Bystrica

Katedra histórie FF UMB, B. Bystrica

Historický ústav SAV, Bratislava

Veľvyslanectvo Poľskej republiky na Slovensku

 

 *****

 

PRIHLÁŠKA na stiahnutie TU.