Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Exkurzia po východnom Slovensku, 27. - 30. 9. 2016