Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Exkurzia po západnom Slovensku, 18. - 21. 9. 2018