Hosťovská prednáška dr. Jozefa Labudu, CSc. dňa 9. 11. 2016