Hosťovská prednáška dr. Karola Hollého dňa 26. 10. 2016