Hosťovská prednáška historika doc. PhDr. Jana Horského, PhD., konaná dňa 25. 4. 2018