Hosťovská prednáška Stanislavy Kuzmovej, MA, PhD., zo Stredoeurópskej univerzity v Budapešti dňa 6. 11. 2013