Hosťovské prednášky Mgr. et Mgr. Jozefa Hudeca, PhD., dňa 15. 3. 2016