Otvorenie výstavy fotografií "Benediktínske dedičstvo v Strednej Európe", 18. 2. 2015