Prednáška dr. Tomáša Januru o šľachtických sídlach vo Zvolenskej stolici dňa 7. 3. 2017