Deň otvorených dverí FF UMB v dňoch 10. a 11. 2. 2017