Stretnutie členov katedry v Sebechleboch - Starej hore, 29.-30. jún 2016