Profesor Aleš Zářický

Tituly a funkcie

profesor českých a československých dejín, vedecký riaditeľ Centra pre  hospodárske a sociálne dejiny na Filozofickej fakulte Ostravskej univerzity. Od roku 2011 dekan Filozofickej fakulty Ostravskej univerzity.
Výskumné zameranie

Hospodárske dejiny 18.-20. storočia (dejiny podnikania, dejiny priemyselných a poľnohospodárskych podnikov, prozopografický výskum).

Výber z publikácií

ŠÚSTKOVÁ, H., ZÁŘICKÝ, A. Agrareliten in Österreichisch-Schlesien. In KUBŮ, Eduard, LORENZ, Torsten, MÜLLER, Uwe. Agrarismus und Agrareliten in Ostmitteleuropa. 1. vyd. Berlin - Praha: Dokořán, 2013. s. 139-152. ISBN 978-80-7363-502-2.

ZÁŘICKÝ, A., ŠÚSTKOVÁ, H. August Scholtis a Fran Směja - dva pohledy na jednu zemi. In KUBŮ, Eduard, ŠOUŠA, Jiří, ZÁŘICKÝ, Aleš. Český a německý sedlák v zrcadle krásné literatury 1848-1948. Diskurz mezi historii a literární vědou na téma selského a hraničářského románu. 1. vyd. Praha - Ostrava: Dokořán - Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 514-524. ISBN 978-80-7464-671-3

Kontakt ales.zaricky@osu.cz