Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Mediálne a vzdelávacie aktivity - doc. Imrich Nagy

Rok 2018

Prednáška s názvom "Matej Bel o svojom rodnom kraji", spojená s prezentáciou knihy

"Zvolenská stolica" od Mateja Bela, 5. 3. 2018, Vzdelávacie centrum Univerzitnej knižnice

Plagát k prednáške dr. Imricha Nagya dňa 5. 3. 2018

Prednáška dr. Imricha Nagya dňa 5. 3. 2018

Prednáška dr. Imricha Nagya dňa 5. 3. 2018

Prednáška dr. Imricha Nagya dňa 5. 3. 2018

Prednáška dr. Imricha Nagya dňa 5. 3. 2018