Mediálne a vzdelávacie aktivity - doc. Michal Šmigeľ

Rok 2019

O čo išlo banderovcom na Slovensku (Rozhovor s historikom doc. Michalom Šmigeľom): portál Aktuality, 28. 1. 2019

https://www.aktuality.sk/clanok/656757/o-co-islo-banderovcom-na-slovensku-rozhovor/

 

Projekt „Výmena skúseností pri archívnom výskume a strategickej komunikácii“ koordinovaný Katedrou histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2019. Správa publikovaná v Acta historica Neosoliensia, tomus XXII, č. 1, s. 97  104. (Banská Bystrica : Filozofická fakulta UMB, 2019).

Šmigeľ - správa o projekte

Šmigeľ - správa o projekte

Šmigeľ - správa o projekte

Šmigeľ - správa o projekte

Šmigeľ - správa o projekte

Šmigeľ - správa o projekte

Šmigeľ - správa o projekte

Šmigeľ - správa o projekte

Rok 2018

"Ukrajinci svoje archívy KGB otvorili, v Rusku vidieť posadnutosť utajovaním." Rozhovor s docentom Michalom Šmigeľom.

Uverejnené na spravodajskom serveri Aktuality.sk, 4. september 2018.

 

ŠNÍDL, Vladimír: "Čo odhaľujú ukrajinské archívy KGB o Slovensku : akcie Stalinových agentov aj tajné schôdzky z roku 1968." Rozhovor s docentom Michalom Šmigeľom.

Uverejnené na spravodajskom serveri DenníkN, 2. október 2018.


Rok 2015

Spolupráca na novinovom článku Radovana Krčmárika: Treba opäť prepisovať históriu? : Pravda o masakre v Kolbasove.

Uverejnené na webovej stránke ATLAS.SK dňa 5. 12. 2015. 

Ikonka