Mediálne a vzdelávacie aktivity - doc. Michal Šmigeľ

Rok 2020

 

Rusyn.fm: „Z molodyma na pekači" : Interview s doc. PhDr. M. Šmigeľom, PhD. (50 min., v rusínčine); téma: novodobé dejiny Rusínov.

Premiéra: 29. 10. 2020

Link: https://www.rusyn.fm/archiv/mychal-smigel-27-10-2020/

 


Slovenský rozhlas: Rozhlasová historická revue Dejiny.sk;
téma: Ukrajinský nacionalizmus v XX storočí - zdroje a prejavy.

Premiéra 9. 10. 2020 na Rádiu Regina, repríza 10. 10. 2020 na Rádiu Devín.

Link: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1588/1430797

 


M. Šmigeľ v rádiu Regina

 

Doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD. v rozhlasovej historickej revue Dejiny.sk (RTVS – Slovenský rozhlas) na tému Kto boli Banderovci – mýty, propaganda verzus realita. Rádio Regina (premiéra), 20. novembra 2020; Rádio Devín (repríza), 22. novembra 2020:  https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1588/1457676

 

 Doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD. v rozhlasovej historickej revue Dejiny.sk (RTVS – Slovenský rozhlas) na tému Povojnový odsun Nemcov a Maďari v ČSR po roku 1945. Rádio Regina (premiéra), 27. novembra 2020; Rádio Devín (repríza), 29. novembra 2020: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1588/1461650

 

 


Rok 2019

O čo išlo banderovcom na Slovensku (Rozhovor s historikom doc. Michalom Šmigeľom): portál Aktuality, 28. 1. 2019

https://www.aktuality.sk/clanok/656757/o-co-islo-banderovcom-na-slovensku-rozhovor/

 

Projekt „Výmena skúseností pri archívnom výskume a strategickej komunikácii“ koordinovaný Katedrou histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2019. Správa publikovaná v Acta historica Neosoliensia, tomus XXII, č. 1, s. 97  104. (Banská Bystrica : Filozofická fakulta UMB, 2019).

Šmigeľ - správa o projekte

Šmigeľ - správa o projekte

Šmigeľ - správa o projekte

Šmigeľ - správa o projekte

Šmigeľ - správa o projekte

Šmigeľ - správa o projekte

Šmigeľ - správa o projekte

Šmigeľ - správa o projekte

Rok 2018

"Ukrajinci svoje archívy KGB otvorili, v Rusku vidieť posadnutosť utajovaním." Rozhovor s docentom Michalom Šmigeľom.

Uverejnené na spravodajskom serveri Aktuality.sk, 4. september 2018.

 

ŠNÍDL, Vladimír: "Čo odhaľujú ukrajinské archívy KGB o Slovensku : akcie Stalinových agentov aj tajné schôdzky z roku 1968." Rozhovor s docentom Michalom Šmigeľom.

Uverejnené na spravodajskom serveri DenníkN, 2. október 2018.


Rok 2015

Spolupráca na novinovom článku Radovana Krčmárika: Treba opäť prepisovať históriu? : Pravda o masakre v Kolbasove.

Uverejnené na webovej stránke ATLAS.SK dňa 5. 12. 2015. 

Ikonka