Mediálne a vzdelávacie aktivity - doc. Miroslav Kmeť

Rok 2016 

Výjazdový kurz UMB pre pedagogických pracovníkov slovenských škôl v Maďarsku na tému

Posilnenie národného povedomia

Békešská Čaba 29. – 31. januára 2016

Fotogaléria


Rok 2018

 

Prednáška s názvom "Má história svoje vzorce?", konaná dňa 16. mája 2018 na Gymnáziu V. B. Nedožerského v Prievidzi,

spojená s propagáciou  katedry histórie FF UMB.

 

01 M. Kmeť v Prievidzi

02 M. Kmeť v Prievidzi

 03 M. Kmeť v Prievidzi

 04 M. Kmeť v Prievidzi

 


 Rok 2019

 

Predstavenie kníh profesora Ladislava Lenovského a docenta Miroslava Kmeťa,

vydaných vydavateľstvom Ivana Kraska v Nadlaku.

Predstavenie knihy

Predstavenie knihy

Predstavenie knihy

Predstavenie knihy


Rok 2020

Doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD. – Rozhovor pre RTVS (príspevok do Televíznych novín) o dejinách mlynárstva (v reakcii na problematiku likvidácie malých súkromných mlynov za komunistického režimu). V Banskej Bystrici, 24. júl 2020.