Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Mediálne a vzdelávacie aktivity - dr. Oto Tomeček

Krst monografie o obci Brusno dňa 16. mája 2014 v Brusne

Krst monografie o obci Brusno - autori a recenzenti - 16. 5. 2014

Krst monografie o obci Brusno - autorský kolektív - 16. 5. 2014

Krst monografie o obci Brusno - autorský kolektív - 16. 5. 2014


Rok 2013

 

Rozhlasová diskusia na tému "Uhliarstvo vo Zvolenskej kotline" (relácia "Historia magistra vitae", Rádio Devín, vysielané dňa 16. 11. 2013)