Mediálne a vzdelávacie aktivity - dr. Pavol Maliniak

Rok 2020

Rozhovor s PhDr. Pavlom Maliniakom, PhD. o knihe Čabradské panstvo v stredoveku (2019) a o výsledkoch vedeckého projektu Kríza a kolaps na pomedzí stredoveku a novoveku v rámcipodujatia Akademické rendezvous FF UMB [online]. V Banskej Bystrici, 12. novembra 2020. 

 

Rozhovor s PhDr. Pavlom Maliniakom, PhD. na tému Bola raz jedna povesť (269. časť) v relácii RTVS, Rádio Slovensko, 1. marca 2020. 

 

Prednáška PhDr. Pavla Maliniaka, PhD. na tému Čabradské panstvo a región Hontu v stredoveku v rámci cyklu Stretnutia s minulosťou pod zelenou klenbou [online podujatie]. V Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici, 25. novembra 2020. 

 

Komentovaná prehliadka Zvolenského zámku s PhDr. Pavlom Maliniakom, PhD. v rámci projektu Zaži hrady inak! (financované BBSK). Vo Zvolene, 18. júla 2020.

 


 

Rok 2016

 

 

Dejiny mlynárstva na strednom Pohroní, Rádio Lumen - relácia História a my, 25. 2. 2016

 

 

Poklady stredovekých kostolov, TV Lux - relácia Doma je doma, 15. 6. 2016

 


 


 

Rok 2014

 

Verejné prednášky v rámci akcie "Noc výskumníkov", Banská Bystrica - Europa SC, 26. 9. 2014