Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Pamiatky na Slovensku

Pamiatky na Slovensku  Internetová stránka "Pamiatky na Slovensku" je venovaná propagácii kultúrnych stavebných pamiatok na území Slovenska. Ku koncu roku obsahuje profily 6000 pamiatok s 6200 zverejnenými fotografiami. 

 

Prílohy ku stránke: