Oznam o predzápise predmetov

Milí študenti

(prvého a druhého roku bakalárskeho štúdia, prvého roku magisterského štúdia a študenti pokračujúci v nadštandardnej dĺžke štúdia)

 

Dovoľte aby som Vás upozornil na dva dôležité kroky, ktoré musíte urobiť, aby ste mohli aj v nasledujúcom roku bez problémov pokračovať v štúdiu na našej katedre.

 

  1. V dňoch od 1. 4. do 30. 4. 2021 máte povinnosť  prihlásiť sa v AiS2 na predmety nasledujúceho akademického roka 2021/2022 (tzv. predzápis predmetov).
  2. Po ukončení všetkých študijných povinností v akademickom roku 2020/2021 si musíte následne urobiť ešte elektronický zápis do vyššieho roka štúdia – od 18. 5. 2021 do 30. 6. 2021. V rovnakom čase môžete uskutočniť II. etapu prihlasovania na predmety akademického roka 2021/2022 (potvrdzujúci zápis predmetov).

 

Pozor! Predzápis v apríli nie je totožný s elektronickým zápisom do vyššieho roku štúdia.

 

Ďalšie etapy prihlasovania na predmety (1. 9. 2021 – 3. 10. 2021 a 7. 2. 2022 – 20. 2. 2022) majú už iba charakter spresňujúcich zápisov.

 

Bližšie informácie budú zverejnené na stránke FF UMB v Oznamoch pre študentov, resp. všetci študenti ich dostanú tiež na študentskú mailovú adresu.  

 

PhDr. Oto Tomeček, PhD.

koordinátor ECTS na KHi