Publikácie katedry

Človek a krajina Zvolenskej kotliny v stredoveku

Človek a krajina Zvolenskej kotliny v stredoveku (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Maliniak Pavol
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-914-7

antoácia

Dejepis pre 1. ročník stredných škôl - Pracovný zošit, 2. časť.

Dejepis pre 1. ročník stredných škôl - Pracovný zošit, 2. časť. (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Miroslav Kmeť - Dana Vasilová
Vydavateľstvo:Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 2012. 96 s.
Rok vydania:2012ISBN:978-80-8120-126-4

skriptá

Deti Bystríc : Spoločenské pomery v Starej a Novej Bystrici i okolitých dedinách v prvej polovici 19. storočia.

Deti Bystríc : Spoločenské pomery v Starej a Novej Bystrici i okolitých dedinách v prvej polovici 19. storočia. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Marián Liščák
Vydavateľstvo:Krakov / Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku / Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2013. 269 s.
Rok vydania:2013ISBN:978-83-7490-548-0

anotacia

Drevorubači a uhliari v lesoch Banskej Bystrice

Drevorubači a uhliari v lesoch Banskej Bystrice (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Oto Tomeček
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: FHV UMB, 2010. 216 s.
Rok vydania:2010ISBN:978-80-557-0094-6

Drevorubači

Erazmus Rotterdamský a jeho svet (Úvahy o dobe, človeku a spoločnosti 16. storočia).

Erazmus Rotterdamský a jeho svet (Úvahy o dobe, človeku a spoločnosti 16. storočia). (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Imrich Nagy
Vydavateľstvo:Kraków : Wydawnictvo Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2012. 179 s.
Rok vydania:2012ISBN:978-83-7490-521-3

anotacia

GULAG: IDEOLOGY AND ECONOMY OF FORCED LABOUR IN THE XX CENTURY

GULAG: IDEOLOGY AND ECONOMY OF FORCED LABOUR IN THE XX CENTURY (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Viktor Arkadievich Berdinskikh, Viacheslav Ivanovich Menkovskiy, Igor Liubomirovich Zherebtsov
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017ISBN:978-80-557-1270-3

Among a set of difficult and complex problems studied by modern historiography, the number one priority is studying the history of the XX century and Stalinism as its constituent part and its place and role in the European and world history. Until...

Historické špecifiká stredného Slovenska v rokoch 1918-1938.

Historické špecifiká stredného Slovenska v rokoch 1918-1938. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:kolektív autorov
Vydavateľstvo:Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici
Rok vydania:2008ISBN:978-80-8083-649-8

-

Historické špecifiká stredného Slovenska v rokoch 1938-1948.

Historické špecifiká stredného Slovenska v rokoch 1938-1948. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:kolektív autorov
Vydavateľstvo:Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-880-5

-

Historiografia dolnozemských Slovákov v 19. storočí.

Historiografia dolnozemských Slovákov v 19. storočí. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Kmeť Miroslav
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2010ISBN:978-963-88583-1-3

anotacia

Hlinkova garda na území Pohronskej župy

Hlinkova garda na území Pohronskej župy (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Anton Hruboň
Vydavateľstvo:Hlinkova garda na území Pohronskej župy (Organizácia a aktivity 1938 - 1945). Ružomberok : Historia nostra - Ústav pamäti národa, 2012, 181 s.
Rok vydania:2012ISBN:978-80-970080-5-5

anotacia

Kapitoly zo súčasnej filozofie dejín

Kapitoly zo súčasnej filozofie dejín (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:KOŽIAK, R. - ŠUCH, J. - ZELEŇÁK, E. (eds.)
Vydavateľstvo:Bratislava : Chronos
Rok vydania:2009ISBN:978-80-89027-28-6

anotacia