Publikácie katedry

Krajina, história a tradície čipkárskych obcí Horehronia.

Krajina, história a tradície čipkárskych obcí Horehronia. (Zborník)

Autor/Kolektív:kolektív autorov
Vydavateľstvo:Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici
Rok vydania:2007ISBN:978-80-8083-540-8

-

Krása kachlíc. Katalóg výstavy.

Krása kachlíc. Katalóg výstavy. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Martin Kvietok - Marta Mácelová
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : Stredoslovenské múzeum, 2013. 96 s.
Rok vydania:2013ISBN:978-80-969866-3-7

anotacia

Krátke dejiny dolnozemských Slovákov 2

Krátke dejiny dolnozemských Slovákov 2 (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Miroslav Kmeť
Vydavateľstvo:Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko
Rok vydania:2017ISBN:978-973-107-126-8

Monografia obsahuje prehľad dejín dolnozemských Slovákov v období rokov 1945 - 1948/1949.

Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska v rokoch 1939 - 1941

Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska v rokoch 1939 - 1941 (Odborná monografia)

Autor/Kolektív:Peter Mičko - Ľudovít Hallon a kol.
Vydavateľstvo:Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku ; Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela , 2015.
Rok vydania:2015ISBN:978-83-7490-865-8

Kolektívna monografia viacerých historikov pojednáva o hospodárskom rozvoji Slovenska v rokoch 1939 - 1941.

Lesy v dejinách Zvolenskej stolice. Lesné remeslá v kultúre a zamestnaní obyvateľstva v stredoveku a ranom novoveku.

Lesy v dejinách Zvolenskej stolice. Lesné remeslá v kultúre a zamestnaní obyvateľstva v stredoveku a ranom novoveku. (Zborník)

Autor/Kolektív:Pavol Maliniak – Marta Mácelová – Oto Tomeček – Ján Žilák – Pavel Hronček
Vydavateľstvo:Kraków - Banská Bystrica : Wydawnictvo Towarzystwa Słowaków w Polsce v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky, 2011. 164 s.
Rok vydania:2011ISBN:978-83-7490-460-5

zborník

Matej Bel - Oravská stolica

Matej Bel - Oravská stolica (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Matej Bel
Vydavateľstvo:Čadca : Kysucké múzeum
Rok vydania:2015ISBN:978-80-89751-10-5

Monografia je kritickou edíciou časti Belovho diela Historicko-zemepisné vedomosti o novom Uhorsku.

Mladá veda 2009. Historické vedy, filozofia a etika

Mladá veda 2009. Historické vedy, filozofia a etika (Zborník)

Autor/Kolektív:Krnová Kristína, ed.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-860-7

anotácia

Na margo dvoch storočí

Na margo dvoch storočí (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Kmeť Miroslav
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2010ISBN:978-963-88583-3-7

anotácia

Na žírnej rovine... Z príbehu Čabäna Michala Žilinského.

Na žírnej rovine... Z príbehu Čabäna Michala Žilinského. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Miroslav Kmeť - Bernadeta Ottmárová
Vydavateľstvo:Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko
Rok vydania:2014ISBN:978-973-107-099-5

Biografická kniha o politikovi Michalovi Žilinskom.

Národné rady v regióne Karpát na sklonku druhej svetovej vojny.

Národné rady v regióne Karpát na sklonku druhej svetovej vojny. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Marián Gajdoš - Stanislav Konečný - Michal Šmigeľ
Vydavateľstvo:Spolok Slovákov v Poľsku
Rok vydania:2013ISBN:978-80-970042-6-2

Publikácia je zbierkou štúdií k problematike vzniku a fungovania národných rád v roku 1945 na území Slovenska a Ukrajiny.

Nemecký finančný kapitál a stredné Slovensko v rokoch 1939-1945 (Na príkladoch najvýznamnejších stredoslovenských drevospracujúcich závodov).

Nemecký finančný kapitál a stredné Slovensko v rokoch 1939-1945 (Na príkladoch najvýznamnejších stredoslovenských drevospracujúcich závodov). (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Doc. PhDr. Peter Mičko, PhD.
Vydavateľstvo:Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici
Rok vydania:2006ISBN:80-8083-282-X

-

Osídlenie Zvolenskej kotliny od včasného stredoveku do polovice 19. storočia

Osídlenie Zvolenskej kotliny od včasného stredoveku do polovice 19. storočia (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Tomeček Oto
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-915-4

anotácia

Partizáni a Slovensko.

Partizáni a Slovensko. (Zborník)

Autor/Kolektív:Anton Hruboň - Juraj Krištofík (zost.)
Vydavateľstvo:Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku
Rok vydania:2013ISBN:978-83-7490-745-3

Zborník vedeckých štúdií o problematike partizánskeho hnutia počas Slovenského národného povstania.