Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Deti Bystríc : Spoločenské pomery v Starej a Novej Bystrici i okolitých dedinách v prvej polovici 19. storočia.