Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Národné rady v regióne Karpát na sklonku druhej svetovej vojny.