Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Historiografia dolnozemských Slovákov v 19. storočí.