Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Mladá veda 2009. Historické vedy, filozofia a etika