Hospodárska situácia Slovenska v rokoch 1918 - 1945

Informácie o publikácii