Kapitoly z dejín kolektivizácie na Slovensku (1948 – 1960)

Informácie o publikácii