Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Nemecký finančný kapitál a stredné Slovensko v rokoch 1939-1945 (Na príkladoch najvýznamnejších stredoslovenských drevospracujúcich závodov).