Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Historické špecifiká stredného Slovenska v rokoch 1918-1938.