Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Krajina, história a tradície čipkárskych obcí Horehronia.