Pamätnica Katedry histórie Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

Informácie o publikácii

Pamätnica Katedry histórie Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

Pamätnica Katedry histórie Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

Autor/Kolektív:Patrik Kunec, Alica Kurhajcová, Imrich Nagy, Michal Šmigeľ, Oto Tomeček
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015
ISBN:978-80-557-1030-3
Počet strán:124

V roku 2014 oslávila Katedra histórie v Banskej Bystrici 60 rokov od svojho založenia. Počas obdobia svojej existencie prešla turbulentným vývojom, ktorý ovplyvnili zmeny politického režimu v štáte, reorganizácie na úrovni...