Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Na žírnej rovine... Z príbehu Čabäna Michala Žilinského.