Židovská otázka na Slovensku (1945 - 1953) Kniha II Antisemitizmus a antisionizmus v Československu (1948 – 1953)

Informácie o publikácii