Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska v rokoch 1939 - 1941