Erazmovci na Slovensku

Informácie o publikácii

Erazmovci na Slovensku

Erazmovci na Slovensku

Autor/Kolektív:Imrich Nagy
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017
ISBN:978-80-557-1293-2
Počet strán:140

Vedecká monografia približuje vplyv vynikajúceho a v celej Európe uznávaného humanistu Erazma Dezideria Roterdamského, a tým aj vplyv a udomácnenie nových renesančných trendov na území dnešného Slovenska.