K identifikácii protikomunistického odboja

Informácie o publikácii