Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

„Za maďarské Maďarsko“ Menšinová otázka v maďarskej politike na odstúpenom území Komárňanskej župy v rokoch 1938 – 1945